Contes per educar infants feliços | Cuentos para la educación emocional

contes per a l'educació emocional

Des de l’editorial Cruïlla ens va arribar a principis d’estiu un exemplar del libre “CONTES PER EDUCAR INFANTS FELIÇOS”, de Begoña Ibarrola. I avui us porto una breu sinopsi, així com la meva opinió personal. 

La Begoña Ibarrola compta amb una extensa trajectòria professional com a psicòloga compromesa en la importància de l’educació emocional, i ha plasmat en aquest llibre les històries extretes de la seva llarga experiència.

A hores d’ara ja ningú dubta de la importància de l’educació emocional des de la primera infància, per tal de que els nens i nenes aprenguin a identificar i gestionar les seves emocions. I aquesta tasca és important i necessari que es posi en pràctica tant a l’escola com a la família.

Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb altres persones i amb un mateix, faciliten la resolució positiva de conflictes i ajuden a l’aprenentatge, entre d’altres.

Personalment, estic convençuda de que molts dels problemes de la societat actual tenen un substrat emocional. N’hi ha prou de llegir la premsa i estar al dia de les notícies dels mitjans de comunicació per constatar que vivim constantment amb ansietat, estrès, depressió; que hi ha conflictes, suïcidis, consum de drogues, comportaments de risc, etc. Si ens hi fixem, en tots aquests exemples es manifesta la incapacitat per controlar la impulsivitat i la ira i per prevenir la violència, i en la baixa tolerància a la frustració, per exemple.

Què podem fer a casa?

Un clima emocional negatiu a casa pot tenir efectes sobre els nostres fills, això està clar. En els nens, la vida ràpida i precipitada que caracteritza la nostra societat té efectes com la irritabilitat, l’ansietat o la ràbia. Per tot això és important que els adults siguem els primers a formar-nos en competències emocionals.

Durant la infància se senten les bases del creixement i de l’aprenentatge, per tant, és el moment clau per iniciar el desenvolupament de les competències emocionals. En aquesta etapa, doncs, els pares som un referent per ajudar els nostres fills a desenvolupar les competències emocionals. Primer de tot cal començar per un mateix, que no és fácil, a controlar i gestionar correctament les nostres emocions.

Aquest llibre és una molt bona eina per treballar les emocions a casa. Inclou 20 contes que giren entorn diferents emocions, i van acompanyats de fitxes pràctiques per a adults amb idees per aprofundir en l’educació emocional dels nostres fills i filles.

Està recomanat a partir dels 4 anys i també disponible en castellà, a l’editorial SM.

cuentos para educar las emociones

Els protagonistes dels contes són animals molt humanitzats, que ens endinsen en situacions quotidianes amb les que la majoria dels nens es poden sentir identificats. Es tracta d’històries relativament curtes de 6-7 pàgines perquè els nens les llegeixin, bé sigui per si mateixos, bé en veu alta en família, depenent de l’edat.

El més rellevant, com he dit abans, és que cada conte inclou una fitxa destinada als pares i mares, amb les quals es pot aprofundir en cada conte a través de jocs, reflexions i alguns consells, perquè els pares puguem aplicar-los en l’educació dels nostres petits.

contes per a educar infants feliços

contes per educar les emocions

Especialment, treballa sobre 10 punts bàsics, que Begoña Ibarrola anomena “decàleg per educar nens feliços”:

  1. – Amor incondicional
  2. – Desenvolupament de l’autoestima
  3. – Potenciar l’autonomia
  4. – Potenciar la confiança en un mateix
  5. – Valorar l’esforç i la constància
  6. – Educar amb honestedat i sinceritat
  7. – Respectar la individualitat
  8. – Posar límits i normes
  9. – Aportar seguretat
  10. – Educar-los en la pau i la tranquil·litat.

contes per educar les emocions

És un llibre per llegir a poc a poc, dedicant cada dia una estona per un, o com a molt, dos contes.

Ara a l’estiu, durant l’època de vacances és un bon moment per començar. També resulta molt útil com a “lectura comodín” a la qual recórrer en un determinat moment, davant d’una situació quotidiana que requereixi treballar un element concret, davant de qualsevol problema o inquietud puntual del nen o nena.

A mi m’interessen molt l’autoestima i la seguretat i confiança en un mateix. En Roger no tolera massa bé la frustració, li fa por equivocar-se, etc. i és el que bàsicament vull treballar durant aquest estiu, aprofitant que estic estona amb ell.

IMG_4291  contes per educar les emocions

I a vosaltres? Quines emocions us agradaria aprendre a gestionar millor?


Desde la editorial Cruilla nos llegó a principios de verano un ejemplar del libro “CUENTOS PARA EDUCAR NIÑOS FELICES”, de Begoña Ibarrola. Y hoy os traigo una breve sinopsis así como mi opinión personal.

Begoña Ibarrola cuenta con una extensa trayectoria profesional como psicóloga comprometida en la importancia de la educación emocional, y ha plasmado en este libro las historias extraídas de su larga experiencia.

A estas alturas ya nadie duda de la importancia de la educación emocional desde la primera infancia, a fin de que los niños y niñas aprendan a identificar y gestionar sus emociones. Y esta tarea es importante y necesario que se ponga en práctica tanto en la escuela como en la familia.

Las competencias emocionales favorecen las relaciones con otras personas y con uno mismo, facilitan la resolución positiva de conflictos y ayudan al aprendizaje, entre otros.

Personalmente, estoy convencida de que muchos de los problemas de la sociedad actual tienen un sustrato emocional. Basta leer la prensa y estar al día de las noticias de los medios de comunicación para constatar que vivimos constantemente con ansiedad, estrés, depresión; que hay conflictos, suicidios, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etc. Si nos fijamos, en todos estos ejemplos se manifiesta la incapacidad para controlar la impulsividad y la ira y para prevenir la violencia, y en la baja tolerancia a la frustración, por ejemplo.

¿Qué podemos hacer en casa?

Un clima emocional negativo en casa puede tener efectos sobre nuestros hijos, eso está caro. En los niños, la vida rápida y precipitada que caracteriza nuestra sociedad tiene efectos como la irritabilidad, la ansiedad o la rabia. Por todo ello es importante que los adultos seamos los primeros en formarnos en competencias emocionales.

En la infancia se sientan las bases del crecimiento y del aprendizaje, por tanto, es el momento clave para iniciar el desarrollo de las competencias emocionales. En esta etapa, pues, los padres somos un referente para ayudar a nuestros hijos a desarrollar las competencias emocionales. Antes que nada hay que empezar por uno mismo, que no es fácil, a controlar y gestionar correctamente nuestras emociones.

Este libro es una muy buena herramienta para trabajar las emociones en casa. Incluye 20 cuentos que giran en torno diferentes emociones, y van acompañados de fichas prácticas para adultos con ideas para profundizar en la educación emocional de nuestros hijos e hijas.

Está recomendado a partir de los 4 años y también disponible en castellano, en la editorial SM.

Los protagonistas de los cuentos son animales muy humanizados, que nos plantean situaciones cotidianas con las que la mayoría de los niños se pueden sentir identificados. Se trata de historias relativamente cortas de 6-7 páginas para que los niños las lean, bien sea por sí mismos, bien en voz alta en familia, dependiendo de la edad.

Lo más relevante, como he dicho antes, es que cada cuento incluye una ficha destinada a los padres y madres, con las que se puede profundizar en cada cuento a través de juegos, reflexiones y algunos consejos, para que los padres podamos aplicarlos en el educación de nuestros pequeños.

Especialmente, trabaja sobre 10 puntos básicos, que Begoña Ibarrola llama “decálogo para educar niños felices”:

– Amor incondicional
– Desarrollo de la autoestima
– Potenciar la autonomía
– Potenciar la confianza en uno mismo
– Valorar el esfuerzo y la constancia
– Educar con honestidad y sinceridad
– Respetar la individualidad
– Poner límites y normas
– Aportar seguridad
– Educarles en la paz y la tranquilidad.

Es un libro para leer despacio, dedicando cada día un rato por uno, o como mucho, dos cuentos.

Ahora en verano, durante la apoca de vacaciones es un buen momento para empezar. También resulta muy útil como “lectura comodín” a la que recurrir en un determinado momento, ante una situación cotidiana que requiera trabajar un elemento concreto, ante cualquier problema o inquietud puntual del niño o niña.

A mí me interesan mucho la autoestima y la seguridad y confianza en uno mismo. Roger no tolera demasiado bien la frustración, le da miedo equivocarse, etc. y es lo que básicamente quiero trabajar durante este verano, aprovechando que estoy rato con él.

Y a vosotros? ¿Qué emociones le gustaría aprender a gestionar mejor?

COMPARTEIX-LO | COMPÁRTELOTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Vols comentar alguna cosa? | Quieres decirme algo?