Disciplina positiva: una educació basada en el respecte mutu | Educación basada en el respeto mutuo

“D’on hem tret l’estranya idea de que, per a que els nens ho facin millor, abans els hem de fer sentir pitjor?” Jane Nelsen

El dissabte passat vaig assistir al  segona trobada de Tiempo de Infancia, el que s’anomenen “Encuentros crecer sin prisas”, i us en vull parlar perquè me’n vaig emportar un gran descobriment, i un gran aprenentatge (que tot just comença ara).

El tema tractar va ser l’autoestima dels nostres fills. Interessant, oi? Es va explorar el món emocional de l’autoestima des d’un punt de vista de la Disciplina Positiva.

No sé si heu sentit parlar de la Disciplina Positiva, últimament sembla que està de moda, però porta molts anys utilitzant-se i donant uns resultats extraordinaris en la convivència familiar. Jo sí que havia sentit i llegit alguna cosa, sobretot sobre el tema dels càstigs, de com motivar, o de com tractar les rebequeries dels nostres nens, però no havia aprofundit massa. Bàsicament el que sabia era que defensa una manera més respectuosa i positiva de tractar als infants.

La Disciplina Positiva és una filosofia educativa que entén que tot ésser humà mereix ser tractat amb la mateixa dignitat i respecte i que el major motor de l’home és la necessitat de sentir que pertany a l’entorn i que és útil.

El dissabte al matí em feia certa mandra anar a Barcelona, no us mentiré. Ja hi vaig cada dia, ja deixo els meus fills cada dia entre setmana com per també deixar-los el dissabte, a més, em ve molt de gusa estar amb ells, però sabia que aquest “Encuentro sin prisas” valdria la pena.

D’un temps cap aquí que em preocupen certs comportaments que començo a veure en el Roger: negar-se a tot, rebel·lar-se per tot, gelosia, passivitat, desmotivació, etc. I també em preocupa, i molt, la manera com responc jo. Em sentia malament, no empatitzava, i perdia els nervis amb facilitat. Els nostres fills van creixent i van interpretant el què ens envolta, i aquesta interpretació i comprensió del món dels adults, els impulsa a comportar-se d’una manera o una altra, amb l’objectiu de sentir-se reconeguts.

Massa sovint, a casa, qualsevol situació acaba en discussió, algú enfadat, algun crit. Tots ens posem massa nerviosos i no sabem gestionar-ho del tot bé.

Per això tenia ganes d’escoltar l’Angie Joya de l’Impliquo.

La disciplina positiva és un model educatiu que ens ajuda a entendre el comportament del nen (fins i tot quan no és el que desitgem), empatitzar amb ell i comunicar-nos amb amor i respecte. Se centra en l’educació a llarg termini.

La disciplina positiva aborda els problemes i els errors que podem cometre com a oportunitats d’aprenentatge; s’enfoca en solucions i no en càstigs; predica el respecte a l’infant però també el respecte a nosaltres mateixos i a l’entorn; ajuda a que els nens se sentin importants, capaços i conscients de si mateixos a través de la nostra actitud cap a ells. És una educació que ajuda als adults a trobar el terme mig respectuós, que no és ni massa punitiu ni massa permissiu.

L’autoestima no es pot donar, però com a pares la podem potenciar i podem facilitar un ambient propici per a un desenvolupament saludable i respectuós amb les capacitats i ritmes de cada nen. I és durant la infància  quan es posen les bases per a una autoestima alta o baixa, no creieu?

El dissabte en aquest taller vaig aprendre algunes eines útils de la disciplina positiva, vaig riure, vaig empatitzar i em vaig emocionar més d’una vegada. Vaig descobrir una altra manera de fer les coses, vaig conèixer algunes eines que puc posar en pràctica des d’ara mateix, per ajudar-me a crear un ambient sa i respectuós a casa, el què necesiten tots els nens.

Mentre escoltava l’Angie, m’anava adonant de com m’equivoco en la majoria de cassos… perquè els “mals comportaments” dels nens quasi sempre tenen a veure amb alguna cosa relacionada amb el comportament dels adults. Vaig ser conscient dels meus errors, però sense sentiment de culpa, sinó des de la consciència i la responsabilitat,  per intentar canviar jo primer la manera de tractar els meus fills i abordar els seus comportaments.

Es tracta d’una filosofia de vida més aviat, perquè no només tracta de la relació amb els nens, sinó amb tot: amb els altres, amb l’entorn i amb un mateix.

El teu fill és únic, i l’estimes incondicionalment des del moment en que el vas veure per primera vegada. Intenta recordar aquell instant… quan el vas mirar i vas sentir que allò era el més gran que havies fet mai. Pensa que ell necessita que l’acceptis sense condicions i que l’ajudis a ser la millor versió d’ell mateix. No creus que val la pena intentar fer-ho el millor possible?

Jo ja he començat…


“De dónde sacamos la extraña idea de que, para que los niños lo hagan mejor, antes debemos hacer que se sientan peor?” Jane Nelsen

El sábado pasado asistí al segundo encuentro de Tiempo de Infancia, lo que se llaman “Encuentros crecer sin prisas”, y os quiero hablar porque me llevé un gran descubrimiento, y un gran aprendizaje (que empieza ahora ).

El tema tratar fue la autoestima de nuestros hijos. Interesante, ¿verdad? Se exploró el mundo emocional de la autoestima desde un punto de vista de la Disciplina Positiva.

No sé si ha oído hablar de la Disciplina Positiva, últimamente parece que está de moda, pero lleva muchos años utilizándose y dando unos resultados extraordinarios en la convivencia familiar. Yo sí que había oído y leído algo, sobre todo sobre el tema de los castigos, de cómo motivar, o de cómo tratar las rabietas de nuestros niños, pero no había profundizado demasiado. Básicamente lo que sabía era que defiende una manera más respetuosa y positiva de tratar a los niños.

La Disciplina Positiva es una filosofía educativa que entiende que todo ser humano merece ser tratado con la misma dignidad y respeto y que el mayor motor del hombre es la necesidad de sentir que pertenece y es útil.

El sábado por la mañana me daba cierta pereza ir a Barcelona, ​​no te voy a mentir. Ya voy cada día, ya dejo mis hijos cada día entre semana como para también dejarles el sábado, además, me viene mucho gusa estar con ellos, pero sabía que este “Encuentro sin prisas” valdría la pena.

De un tiempo a esta que me preocupan ciertos comportamientos que empiezo a ver en el Roger: negarse a todo, rebelarse por todo, celos, pasividad, desmotivación, etc. Y también me preocupa, y mucho, la forma en que respondo yo. Me sentía mal, no empatizaba, y perdía los nervios con facilidad. Nuestros hijos van creciendo y van interpretando lo que nos rodea, y esta interpretación y comprensión del mundo de los adultos, los impulsa a comportarse de una manera u otra, con el objetivo de sentirse reconocidos.

Demasiado a menudo, en casa, cualquier situación termina en discusión, alguien enfadado, algún grito. Todos nos ponemos demasiado nerviosos y no sabemos gestionarlo del todo bien.

Por eso tenía ganas de escuchar Angie Joya de Impliquo.

La disciplina positiva es un modelo educativo que nos ayuda a entender el comportamiento del niño (incluso cuando no es lo que deseamos), empatizar con él y comunicarnos con amor y respeto. Se centra en la educación a largo plazo.

La disciplina positiva aborda los problemas y los errores que podemos cometer como oportunidades de aprendizaje; enfoca en soluciones y no en castigos; predica el respeto al niño pero también el respeto a nosotros mismos y al entorno; ayuda a que los niños se sientan importantes, capaces y conscientes de sí mismos a través de nuestra actitud hacia ellos. Es una educación que ayuda a los adultos a encontrar el término medio respetuoso, que no es ni demasiado punitivo ni demasiado permisivo.

La autoestima no se puede dar, pero como padres podemos potenciar y podemos facilitar un ambiente propicio para un desarrollo saludable y respetuoso con las capacidades y ritmos de cada niño. Y es durante la infancia cuando se ponen las bases para una autoestima alta o baja, no creéis?
El sábado en este taller aprendí algunas herramientas útiles de la disciplina positiva, me reí, empaticé y me emocioné más de una vez. Descubrí otra manera de hacer las cosas, conocí algunas herramientas que puedo poner en práctica desde ya mismo, para ayudarme a crear un ambiente sano y respetuoso en casa, lo que necesitan todos los niños.

Mientras escuchaba Angie, me iba dando cuenta de cómo me equivoco en la mayoría de casos … que los “malos comportamientos” de los niños casi siempre tienen que ver con algo relacionado con el comportamiento de los adultos. Fui consciente de mis errores, pero sin sentimiento de culpa, sino desde la conciencia y la responsabilidad, para intentar cambiar yo primero la manera de tratar a mis hijos y abordar sus comportamientos.

Se trata de una filosofía de vida más bien, porque no sólo trata de la relación con los niños, sino con todo: con los demás, con el entorno y con uno mismo.

Tu hijo es único, y la amas incondicionalmente desde el momento en que lo viste por primera vez. Trata de recordar ese instante … cuando lo miraste y sentiste que aquello era lo más grande que habías hecho nunca. Piensa que él necesita que lo aceptes sin condiciones y que le ayudes a ser la mejor versión de sí mismo. ¿No crees que vale la pena intentar hacerlo lo mejor posible?

Yo ya he empezado …

 

 

 

 

 

 

COMPARTEIX-LO | COMPÁRTELOTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

4 pensaments a “Disciplina positiva: una educació basada en el respecte mutu | Educación basada en el respeto mutuo

  1. Angie

    Gracias por venir a escucharme y por tener tu mente y corazón abiertos a todo lo compartido ese día. Ha sido maravilloso leerte.. adelante y cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Angie (@impliquo)

    Respon

Vols comentar alguna cosa? | Quieres decirme algo?