“Creant Mini Mons”: el valor del joc desestructurat | La importancia del juego desestructurado

juego desestructurado

En una època com la nostra, amb obsessió per aprofitar el temps, queda poc espai pel valor del joc desestructurat. Els nens van d’una activitat escolar a una altra sense temps per jugar, relaxar-se o deixar volar la seva imaginació.

Diumenge passat en Roger i jo vam participar en la trobada “Creant Mini Mons”, una activitat familiar oberta i gratuïta, on es tractava de jugar a imaginar, crear escenaris en miniatura per, finalment, esdevenir una gran creació col·lectiva.

Vam tenir un matí per nosaltres dos sols i ens va anar super bé: estar tranquils, parlar, jugar plegats. Crec que ho necessitàvem.

creant minimons

Els Mini Mons es construïen a partir de materials no estructurats: materials sense instruccions, materials als quals se li poden donar una infinitat d’utilitats. No serveixen per a alguna cosa en concret sinó pel que cadascú vulgui en cada moment. Segons la imaginació, edat, interès, necessitat… de cada infant. Per crear Mini Mons l’única premissa era deixar fer, sense temps prefixats,  poc a poc. Teníem a la nostra disposició moltes peces de diferents tamanys, formes, mides, colors, materials, que podíem anar combinant per crear petits mons, fantàstics, inventats, realistes… Entre les peces, hi havien els famosos “Nins” de Joguines Grapat (els promotors de la trobada), les casetes, també pals i pedres, gomes de lligar pollastres trossos de cordó i roba, taps de plàstic, taps de suro, animals de colors, i un llarg etcètera.

I volia aprofitar que us explico això, per parlar-vos del joc desestructurat.

Segur que més d’una vegada heu observat com juguen els vostres fills i us heu adonat que troben el joc en els objectes més senzills i inesperats que et podies imaginar: una caixa de cartró, una branca, tres pedres… i que amb això desenvolupen jocs rics i diversos. La seva necessitat innata de jugar i la seva capacitat d’imaginar fan l’objecte l’element perfecte on abocar tota aquesta creativitat que porten dins.

Si et pares a pensar t’adones que generalment aquest tipus d’objectes no tenen so ni llums, no es mouen sols ni tampoc tenen una forma que els relaciona amb una funció concreta. Tampoc porten normes ni instruccions. Sinó que solen ser pals, taps, caixes, trossos de fusta… materials que són una cosa però poden ser també moltes altres, que permeten als nens jugar de moltes maneres, sols o en companyia, marcant ells mateixos les regles, i que afavoreixen el desenvolupament de tot el seu potencial. Però moltes vegades no els valorem,  potser perquè no ens parem a observar o perquè desconeixem tot el valor lúdic i pedagògic que contenen.

juguetes no estructurados

Quin valor aporten les joguines desestructurades?

Els jocs desestructurats ajuden als nens a desenvolupar les seves capacitats d’una forma natural, respectant la seva necessitat vital d’explorar i jugar segons la seva etapa evolutiva. Jo diria que ajuden al nen a créixer pas a pas i al seu gust.

Aquest tipus de joguines protegeixen la seva capacitat de sorpresa, tan necessària per al seu aprenentatge, i estimulen la seva mirada, tant en la bellesa d’allò més simple com en la diversitat de detalls i possibilitats. I això es reflecteix des del primer contacte, quan la seva curiositat els mou a estirar la mà per tocar, gaudint del seu tacte i descobrint en les seves formes simples “res” o “el tot”, convertint tot això en un estímul per explorar.

Tocar, ajuntar, aliniar, construir, desmuntar… La seva forma simple no dirigeix el joc de l’infant sinó que l’inspira, i és el propi nen qui decideix què representa en el seu joc aquesta forma.

Aquest tipus de material és tan simple que conviu perfectament amb qualsevol altre tipus de material, enriquint el joc dels nens. Com en el nostre cas que va portar a la construcció d’un aeroport amb els seus espais i els seus personatges.

creant mini mons

Després vam crear un món marí (mar, platja, pirates que busquen tresors, etc.)

I per què són importants les joguines no estructurades?

Personalment, penso que el motiu principal és la llibertat que els dóna a l’hora de decidir com jugar i a què jugar. Hi ha joguines que no deixen al nen imaginar, inventar, decidir… com jugar.

Els jocs massa realistes o estructurats, és a dir, aquells que li indiquen al nen/a com ha de jugar, fan que cada vegada sigui més depenent de les joguines que mostren com jugar, i li resultarà complicat poder crear el seu propi joc o utilitzar materials amb fins oberts.

Quant més sofisticada és una joguina, més limita al nen/a, convertint-lo en operador o, pitjor encara, en simple observador d’una màquina sobre la qual no pot canviar absolutament res.

En resum, quant menys digui i faci una joguina millor que millor!

Millor que els nens dirigeixin el joc, i no pas que la joguina els dirigeixi a ells… perquè llavors s’arriba a aquell moment en què estan envoltats de joguines i salten “no sé a què jugar!” o  “m’avorreixo“,  perquè perden imaginació i creativitat, capacitar d’inventar.  Els costa jugar i necessiten ser distrets amb la tele, el mòbil/tauleta o els vídeo jocs.

Us deixo aquest vídeo que il·lustra perfectament el que us he explicat:

The Adventures of a Cardboard Box from Studiocanoe on Vimeo.

Espero que us hagi semblat interessant. Fins la propera!


En una época como la nuestra, con obsesión por aprovechar el tiempo, queda poco espacio para el valor del juego desestructurado. Los niños van de una actividad a otra sin tiempo para jugar, relajarse o dejar volar su imaginación.

El pasado domingo Roger y yo participamos en el encuentro “Creando Mini Mundos”, una actividad familiar abierta y gratuita, donde se trataba de jugar a imaginar, crear escenarios en miniatura para, finalmente, convertirse en una gran creación colectiva.

Tuvimos una mañana para nosotros dos solos y nos fue super bien: estar tranquilos, hablar, jugar juntos. Creo que lo necesitábamos.

Los Mini Mundos se construían a partir de materiales no estructurados: materiales sin instrucciones, materiales a los que se le pueden dar un sinfín de utilidades. No sirven para algo en concreto sino para lo que uno quiera en cada momento. Según la imaginación, edad, interés, necesidad … de cada niño. Para crear Mini Mundos la única premisa era dejar hacer, sin tiempo prefijados, poco a poco. Teníamos a nuestra disposición muchas piezas de diferentes tamaños, formas, tamaños, colores, materiales, que podíamos ir combinando para crear pequeños mundos, fantásticos, inventados, realistas … Entre las piezas, estaban los famosos “Nins” Juguetes Grapat (los promotores del encuentro), las casitas, también palos y piedras, gomas, trozos de cuerda y ropa, tapones de plástico, tapones de corcho, animales de colores, y un largo etcétera.

Y quería aprovechar que os cuento esto, para hablaros del juego desestructurado.

Seguro que más de una vez ha observado cómo juegan sus hijos y se ha dado cuenta de que encuentran el juego en los objetos más sencillos e inesperados que te podías imaginar: una caja de cartón, una rama, tres piedras … y que con esto desarrollan juegos ricos y diversos. Su necesidad innata de jugar y su capacidad de imaginar hacen el objeto del elemento perfecto donde verter toda esta creatividad que llevan dentro.

Si te paras a pensar te das cuenta que generalmente este tipo de objetos no tienen sonido ni luces, no se mueven solos ni tampoco tienen una forma que los relaciona con una función concreta. Tampoco llevan normas ni instrucciones. Sino que suelen ser postes, tapones, cajas, trozos de madera … materiales que son algo pero pueden ser también muchas otras, que permiten a los niños jugar de muchas maneras, solos o en compañía, marcando ellos mismos las reglas, y que favorecen el desarrollo de todo su potencial. Pero muchas veces no los valoramos, quizás porque no nos paramos a observar o porque desconocemos todo el valor lúdico y pedagógico que contienen.
¿Qué valor aportan los juguetes desestructuradas?

Los juegos desestructurados ayudan a los niños a desarrollar sus capacidades de una forma natural, respetando su necesidad vital de explorar y jugar según su etapa evolutiva. Yo diría que ayudan al niño a crecer paso a paso ya su gusto.

Este tipo de juguetes protegen su capacidad de sorpresa, tan necesaria para su aprendizaje, y estimulan su mirada, tanto en la belleza de lo más simple como en la diversidad de detalles y posibilidades. Y esto se refleja desde el primer contacto, cuando su curiosidad les mueve a estirar la mano para tocar, disfrutando de su tacto y descubriendo en sus formas simples “nada” o “el todo”, convirtiendo todo ello en un estímulo para explorar .

Tocar, juntar, alinear, construir, desmontar … Su forma simple no dirige el juego del niño sino que la inspira, y es el propio niño quien decide qué representa en su juego esta forma.

Este tipo de material es tan simple que convive perfectamente con cualquier otro tipo de material, enriqueciendo el juego de los niños. Como en nuestro caso que llevó a la construcción de un aeropuerto con sus espacios y sus personajes.

Después creamos un mundo marino (mar, playa, piratas que buscan tesoros, etc.)

 Y por qué son importantes los juguetes no estructurados?

Personalmente, pienso que el motivo principal es la libertad que les da a la hora de decidir cómo jugar y al que jugar. Hay juguetes que no dejan al niño imaginar, inventar, decidir … cómo jugar.

Los juegos demasiado realistas o estructurados, es decir, aquellos que le indican al niño / a como debe jugar, hacen que cada vez sea más dependiente de los juguetes que muestran cómo jugar, y le resultará complicado poder crear su propio juego o utilizar materiales con fines abiertos.

Cuanto más sofisticada es un juguete, más limita al niño / a, convirtiéndolo en operador o, peor aún, en simple observador de una máquina sobre la que no puede cambiar absolutamente nada.

En resumen, cuanto menos diga y haga un juguete mejor que mejor!

Mejor que los niños dirijan el juego, y no que el juguete los dirija a ellos … porque entonces se llega a ese momento en que están rodeados de juguetes y saltan “no sé a qué jugar!” o “me aburro”, porque pierden imaginación y creatividad, capacitar de inventar. Les cuesta jugar y necesitan ser distraídos con la tele, el móvil / tableta o los video juegos.

Os dejo este video que ilustra perfectamente lo que os he contado. Hasta la próxima!

COMPARTEIX-LO | COMPÁRTELOTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

2 pensaments a ““Creant Mini Mons”: el valor del joc desestructurat | La importancia del juego desestructurado

  1. Miriam

    M’ha agradat molt l’escrit!!! Segur us ho vau passar genial!!!! La noia de Ver, Pensar, Sentir ens va fer formació a la Llar!!!
    Més material desestructurat i Menys joguines que no deixen volar la imaginació!!!!
    : )

    Respon

Vols comentar alguna cosa? | Quieres decirme algo?