Exterogestació: els segons nou mesos | Los segundos nueve meses

9 mesos adrià

El meu petit avui fa 9 mesos. 9 mesos que va estar a dins meu i ara ja ha viscut els seus primers nous mesos fora de mi, però amb mi.  És bon moment per parlar-vos de l’exterogestació, o gestació exterior, els segons nou mesos d'”embaràs”.

Després de néixer, el nadó necessita sentir la calor, la protecció, el benestar que sentia dins de l’úter, mentre s’adapta a la vida exterior. Així doncs, és necessària una certa continuació de la dependència entre mare i bebé.

L’exterogestació implica que el bebé necessita uns 9 mesos de ser portejat (portat en braços), protegit i alimentat a demanda, ja que no es val per sí mateix. I és que la natura ho ha previst així: és entorn dels 9 mesos que molts bebés comencen a gatejar, d’altres tenen intenció de caminar… el desenvolupament humà és molt intens i durant el primer any és fascinant, i l’exterogestació permet completar el desenvolupament després del part.

exterogestación

Quan neixem només tenim un 25% de desenvolupament cerebral, ja que l’embaràs de l’espècie humana és molt més reduït de temps que el d’altres mamífers, degut a l’evolució, que ha fet que tinguem el cap més gran; per tant, si fos més llarg no passaríem pel canal vaginal. A més, a l’anar de peu, la pelvis de la dona humana també s’ha fet més estreta. Tot això justifica la duració de l’embaràs (37-42 setmanes) i la necessitat de respectar aquest període d’exterogestació posterior.

Així doncs, els primers 9 mesos de vida són crucials per a la maduració i l’assoliment d’autonomia dels nostres bebés. Molts braços, molt de contacte, i sense por al que ens diuen de que s’acostumaran i es convertiran en nens dependents. Res més lluny de la realitat.

exterogestació

Seguiu el vostre instint, busqueu informació i acompanyeu tranquil·les als vostres bebés durant els seus primers mesos de la seva vida. Val la pena!

9 mesos Adrià

Felicitats amor meu 🙂


Mi pequeño hoy hace 9 meses. 9 meses que estuvo dentro de mí y ahora ya ha vivido sus primeros nuevos meses fuera, pero conmigo. Es buen momento para hablaros de la exterogestació, o gestación exterior, los segundos nueve meses de “embarazo”.

Después de nacer, el bebé necesita sentir el calor, la protección, el bienestar que sentía dentro del útero, mientras se adapta a la vida exterior. Así pues, es necesaria una cierta continuación de la dependencia entre madre y bebé.

La exterogestación implica que el bebé necesita unos 9 meses de ser porteado (llevado en brazos), protegido y alimentado a demanda, ya que no se vale por sí mismo. Y es que la naturaleza lo ha previsto así: es sobre los 9 meses que muchos bebés comienzan a gatear, otros tienen intención de caminar… el desarrollo humano es muy intenso y durante el primer año es fascinante, y el exterogestació permite completar el desarrollo después del parto.

Cuando conocemos sólo tenemos un 25% de desarrollo cerebral, ya que el embarazo de la especie humana es mucho más reducido de tiempo que el de otros mamíferos, debido a la evolución, que ha hecho que tengamos la cabeza más grande; por tanto, si fuera más largo no pasaríamos por el canal vaginal. Además, al ir de pie, la pelvis de la mujer humana también se ha hecho más estrecha. Todo ello justifica la duración del embarazo (37-42 semanas) y la necesidad de respetar este periodo de exterogestación posterior.

Así pues, los primeros 9 meses de vida son cruciales para la maduración y el logro de autonomía de nuestros bebés. Muchos brazos, mucho contacto, y sin miedo a lo que nos dicen de que se acostumbrarán y se convertirán en niños dependientes. Nada más lejos de la realidad.

Sigue tu instinto, busca información y acompaña tranquila a tu bebé durante sus primeros meses de su vida. Vale la pena!

Felicidades mi amor 🙂

COMPARTEIX-LO | COMPÁRTELOTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Vols comentar alguna cosa? | Quieres decirme algo?